La nostra garantia i qualitat parteix sempre d’un total respecte pel medi ambient. Per això comptam amb la certificació oficial de “Rainforest Alliance” que garanteix que tota la fusta que utilitzam està certificada contra la deforestació il·legal i descontrolada.

El marcat CE proporciona regles comuns per a tots els fabricants envers els mètodes d’assaig i és l’única acreditació vàlida per a la zona europea. Qualsevol entitat que vulgui comercialitzar i vendre els seus productes a la Unió Europea haurà de disposar d’aquest passaport tècnic.

A Galmés, ja comptam amb ell.

fsc